ARSO-CD-128

Fletowe Impresje

Claudio Giovanni Crettinnieo Antonio Monteverdi
(1567-1643)
(aranżacja: John E. Davis, ASCAP)

Madrigali di Monteverdi
na 9 fletów, 4 flety altowe, 4 flety basowe
1. Grazioso (Quel Augelinchecanta)
2. Lento (Lasciate mi morire) 
3. Leggiero (Io mi son giovinetta)

Andreas Daams (*1971)

Striptease
na 8 fletów, w tym flet piccolo, flet altowy
4. I
5. II
6. III

Andrew Downes (*1950)

Sonata
na 8 fletów, w tym flet piccolo, flet altowy, flet basowy
7. Adagio misterioso 
8. Allegro

Aleksander Brych (*1993)

9. Terra Nova
na orkiestrę fletową (2017)

Krzysztof Grzeszczak (*1965)

10. Segmenty
na orkiestrę fletową (2017)

Premiera fonograficzna 

Lars Asbjørnsen 
Renata Guzik 
Magda Morus-Fijałkowska 
Ewa Murawska 
Antoni Wierzbiński 
Ewelina Zawiślak 
oraz 
Orkiestra Fletowa Akademii Muzycznej w Łodzi
Jørn Eivind Schau – dyrygent 

Orkiestra Fletowa Akademii Muzycznej w Łodzi

Orkiestra fletowa to jeden z najmłodszych zespołów Akademii Muzycznej w Łodzi, powołany do życia przez Ewelinę Zawiślak – pedagoga Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Grupa składa się ze studentów łódzkiej Akademii, o różnym stopniu zaawansowania, oraz grupy pedagogów pracujących na uczelni. Orkiestrę uzupełniają zaproszeni goście z Polski i z zagranicy. Udział w projekcie pedagogów z zagranicy przyciąga młodych instrumentalistów różnych narodowości. Orkiestra Fletowa jest formacją, w której studenci mogą doskonalić swój warsztat i umiejętności gry na różnych odmianach fletu oraz poszerzać repertuar. Dzięki pracy w orkiestrze uczą się również obycia scenicznego. Celem fletowego zespołu jest propagowanie muzyki kameralnej, w tym najnowszej twórczości polskich i zagranicznych kompozytorów, którzy niejednokrotnie dedykują Orkiestrze Fletowej swoje kompozycje. Orkiestra Fletowa to również poszukiwanie nowych, wspólnych przestrzeni i artystycznych wyzwań. Dla kadry pedagogicznej spotkania Orkiestry Fletowej to ważna przestrzeń wymiany doświadczeń. Od roku 2017 prace z zespołem prowadzą: dr hab. Ewelina Zawiślak oraz mgr Mateusz Wojtkiw.

dr hab. Ewelina Zawiślak

Skład Orkiestry Fletowej

Flety koncertowe
dr hab. Ewa Murawska, prof. Antoni Wierzbiński, Marcelina Błasiak,
Kamila Borzemska, Natalia Derejska, Paulina Dudek, Agata Głodek,
Katarzyna Jankowska, Karolina Karczewska, Izabella Kudroń, Marcelina Minda, Emilia Reske, Przemysław Szczygielski, Natalia Uthke, Patrycja Zielińska

Flety piccolo
Kamila Borzemska, Agata Głodek, Marcelina Minda, Przemysław Szczygielski

Flety altowe
dr Magda Morus-Fijałkowska, Marcelina Błasiak, Ewa Główka, Maria Gromińska,

Fletty basowe
prof. Lars Asbjørnsen, dr Renata Guzik, dr hab. Ewelina Zawiślak, Marek Walczak

Flet kontrabasowy
dr hab. Ewelina Zawiślak

Dyrygent
prof. Jørn Eivind Schau

Przygotowanie Orkiestry Fletowej

prof. Jørn Eivind Schau

dr hab. Ewelina Zawiślak

mgr Mateusz Wojtkiw

FLETOWE IMPRESJE

Nagranie zrealizowano w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
ul. Żubardzka 2a (2017)

Reżyseria nagrania | Montaż, mastering
Krzysztof Sztekmiler

Tekst
Małgorzata Grajter, Ewelina Zawiślak

Tłumaczenie tekstu
Elżbieta Fesnak – Przybylska

Zdjęcia
Tomasz Mońko, archiwa kompozytorów,
portret Claudio Montervediego autorstwa Bernardo Strozziego – Wikimedia Commons

Projekt graficzny
Mirosław Łukasiewicz

Wydawca
ARS SONORA (www.ars-sonora.pl)