Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do:

  • instrumentalistów
  • wokalistów
  • zespołów kameralnych
  • lektorów

Realizujemy:

  • sesje nagraniowe na potrzeby wydań wielkonakładowych (płyty CD)
  • nagrania demo
  • nagrania na potrzeby stron internetowych
  • nagrania muzyczne i audycje słowne na potrzeby radia i TV
  • ścieżki dźwiękowe na potrzeby filmu i produkcji TV